مکالمه در موقعیت‌های مختلف

مکالمه در موقعیت‌های مختلف

هر فصل این دوره به یک موقعیت معمولی از زندگی روزمره اختصاص دارد، از جمله کتابخانه، زندگی در دانشگاه، خرید کردن و غیره. در هر فصل، موقعیت‌ها و اتفاقات روزمره آن حوزه را تجسم شده و مکالمات واقعی که ممکن است در آنجا رخ دهد را بررسی گردیده است. ساختار به این شکل است که هر فصل بر اساس موقعیت یا موضوع رایج و معمولی مانند کتابخانه ، دانشگاه، خرید کردن و ... تنظیم شده است و سپس در دروس هر فصل به مکالمات واقعی پرداخته شده است که ممکن است در آن موقعیت رخ دهد، از جمله درخواست کتاب، صحبت درباره درس‌ها یا مشکلات دانشجویی، و تفاوت بین انواع غذاها و ... . کیه درس ها دارای ترجمه هستند و در حسن مکالمات جمله انگلسی و فارسی همزمان هایلایت می شود. 

لهجه: آمریکن
سطح:A2
ترجمه فارسی: دارد

مدت زمان کل فایل ها: 5 ساعت

لیست فصل ها

مکالمات کوتاه
مکالمات کوتاه تعداد فایل ها: 24
زندگی روزمره
زندگی روزمره تعداد فایل ها: 48
زندگی در دوران دانشگاه
زندگی در دوران دانشگاه تعداد فایل ها: 34
در کتابخانه
در کتابخانه تعداد فایل ها: 20
انتقال به یک دانشگاه دیگر
انتقال به یک دانشگاه دیگر تعداد فایل ها: 18
غذاها
غذاها تعداد فایل ها: 16
خرید کردن
خرید کردن تعداد فایل ها: 18
خرید یک خودرو
خرید یک خودرو تعداد فایل ها: 13
رانندگی
رانندگی تعداد فایل ها: 20
پیدا کردن آپارتمان و آپارتمان نشینی
پیدا کردن آپارتمان و آپارتمان نشینی تعداد فایل ها: 39
اتوبوس سوار شدن
اتوبوس سوار شدن تعداد فایل ها: 33
اشتغال
اشتغال تعداد فایل ها: 27
بیکاری
بیکاری تعداد فایل ها: 11
جرم و جنایت
جرم و جنایت تعداد فایل ها: 13
دوست یابی
دوست یابی تعداد فایل ها: 12
سلامت
سلامت تعداد فایل ها: 25
در هتل
در هتل تعداد فایل ها: 21
ارتباطات اجتماعی
ارتباطات اجتماعی تعداد فایل ها: 14
مسافرت
مسافرت تعداد فایل ها: 17
رای دادن
رای دادن تعداد فایل ها: 17
خرید و فروش خانه
خرید و فروش خانه تعداد فایل ها: 30
در یک رستوران
در یک رستوران تعداد فایل ها: 14
محله جدید
محله جدید تعداد فایل ها: 11
تفریح و سرگرمی
تفریح و سرگرمی تعداد فایل ها: 15

نظرات

همه نظرات
دیدگاه شما *
1